Tips

Fiscale controle

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

klaver-grafisch

Vastgoedbelasting

De vastgoedbelasting is een belasting over voordelen uit onroerende zaken in Caribisch Nederland. De belasting wordt geheven van degenen die het voordeel genieten. Dit kan de eigenaar zijn maar ook een zakelijk gerechtigde, zoals een erfpachter. Voor niet-natuurlijke personen (bijvoorbeeld vennootschappen en stichtingen) komt deze nieuwe belasting, samen met de opbrengstbelasting in de plaats van de winstbelasting. Voor natuurlijke personen (particulieren) vervangt de vastgoedbelasting de heffing over huurinkomsten in de inkomstenbelasting.

Startende ondernemers

Indien u een onderneming wilt starten, krijgt u te maken met belastingheffing. De eerste stap die u moet nemen is u bij de belastingdienst te laten registreren als belastingplichtige. De belastingplichtige kunt u als persoon zelf zijn in geval van een eenmanszaak, maar dat kan bijvoorbeeld ook de door u opgerichte of gekochte vennootschap zijn.

Opbrengstbelasting

Lichamen gevestigd in Caribisch Nederland, wordt dit jaar voor het eerst verzocht om een jaarrekening en bijlagen voor de Opbrengstbelasting in te dienen. De Opbrengstbelasting is nieuw. Voorheen moesten ondernemers de jaarrekening Winstbelasting voor 1 mei inleveren. De Winstbelasting bestaat niet meer.

Eigenaren van een NV of BV met een Vestigingsplaatsbeschikking hebben in mei een uitnodiging ontvangen voor het inleveren van de jaarrekening inclusief bijlagen.

 • U wordt verzocht de jaarrekening en bijlagen in te dienen voor 1 oktober 2012. Ook als er geen dividend is uitgekeerd in 2011.
 • Naast de gebruikelijke toelichting op de Balans en Verlies & Winstrekening wordt ook u gevraagd om:
  • toelichtingen betreffende specificaties balansposten ABB en LB
  • een opgaaf van het salaris van de directeur grootaandeelhouder en de meest verdienende werknemer
  • een opgaaf van de uitgekeerde dividenden
 • Er staat een uitstelregeling en uitstelformulier op onze website. Individuele belastingplichtigen kunnen 3 maanden uitstel krijgen. Kantoren kunnen 6 maanden uitstel krijgen.

Aangifte doen voor de ABB

De ABB is een aangiftebelasting. Dat houdt in dat u zelf de te betalen belasting berekent en deze periodiek afdraagt aan de belastingdienst. Ook levert u periodiek een aangiftebiljet in.

Een aangiftebiljet ontvangt u in principe van de Belastingdienst. Het kan echter zijn dat u nog niet bekend bent bij de Belastingdienst maar dat u wel aangifte ABB moet doen. U moet dan zelf initiatief nemen. Het makkelijkste kunt u dat doen door u te melden bij het belastingkantoor en om aangiften te vragen.

De periode waarover aangifte en betaling moeten plaatsvinden kan variëren. Dat kan zijn een kalendermaand, een kalenderkwartaal, een half jaar of een jaar.

Belastingdienst/Caribisch Nederland heeft er voor gekozen om bij de invoering van het nieuwe fiscale stelsel voor de BES, 1-1-2011, voor de ABB per kwartaal aangiften uit te reiken. U hoeft dus niet iedere maand, maar 1 keer per kwartaal aangifte ABB te doen. Het is wel mogelijk om maandelijks te betalen. U betaalt dan vooruit op een nog in te dienen aangifte. Dat kan handig zijn als u grotere bedragen moet betalen en u liquiditeitsproblemen verwacht als u wacht tot het einde van het kwartaal.

Als u een aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht ook aangifte te doen. Ook als u van mening bent dat u niet belastingplichtig bent voor de ABB. Meldt u in zo’n geval bij de Belastingdienst en geef aan waarom u van mening bent dat u niet belastingplichtig bent. Als blijkt dat u onterecht als belastingplichtige bent opgenomen, wordt dat aangepast. U kunt hier ook zelf het Aangifteformulier ABB downloaden.

Hoe het doen van aangifte en het betalen precies in zijn werk gaat, welke uiterste data gelden en wat de gevolgen zijn van te laat aangifte doen, leest u in het handboek Algemene bestedingsbelasting (link naar download). U ontvangt dit Handboek als u wordt opgenomen als belastingplichtige voor de ABB.

Soms kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van de ABB. U hebt recht op ontheffing van ABB indien u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

 • U hebt een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap, een vennootschap onder firma of een man/vrouw-firma en bent gevestigd op de BES eilanden en;
 • Uw omzet bedraagt (exclusief ABB) per kalenderjaar minder dan USD 20.000 en;
 • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de ABB.

U hoeft dan niet periodiek aangifte te doen voor de ABB, maar wel periodiek ( dat is 1 x per jaar) een opgave te doen van uw omzet. Op verzoek reikt de Belastingdienst een jaar aangifte uit. In dat geval dient u de jaaraangifte te doen en geen periodieke opgaaf.

Om in aanmerking te komen voor ontheffing van administratieve verplichtingen dient u een schriftelijk verzoek (link naar download) in bij B/CN. Na beoordeling ontvangt u een beschikking waarin aan u wordt meegedeeld of u wel of niet in aanmerking komt voor ontheffing ABB.

Aangifte doen voor de loonbelasting en premies

De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door u verschuldigd en kunnen niet op de werknemer worden verhaald. Voor de door u ingehouden en zelf verschuldigde bedragen dient u periodiek aangifte te doen. De volgens de aangifte verschuldigde bedragen dient u tegelijkertijd met de aangifte te betalen. De periode waarover aangifte en betaling moet plaatsvinden kan variëren. Dat kan zijn een kalendermaand, een kalenderkwartaal, een half jaar of een jaar.

De Belastingdienst/Caribisch Nederland heeft er voor gekozen om bij de invoering van het nieuwe fiscale stelsel voor de BES per 1-1-2011, voor de loonbelasting en premies per kwartaal aangiften uit te reiken. U hoeft dus niet iedere maand, maar slechts één keer per kwartaal aangifte loonbelasting en premies te doen.

Het is wel mogelijk om maandelijks te betalen. U betaalt dan vooruit op een nog in te dienen aangifte. Dat kan handig zijn als u grotere bedragen moet betalen en u liquiditeitsproblemen verwacht als u wacht tot het einde van het kwartaal.

Als u een aangiftebiljet ontvangt, bent u verplicht om deze in te vullen en tijdig bij ons in te dienen. Dit geldt ook als u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent voor de loonbelasting. Meldt u in zo’n geval bij de Belastingdienst en geef aan waarom u van mening bent dat u niet inhoudingsplichtig bent. Als blijkt dat u onterecht als inhoudingsplichtige bent opgenomen, wordt dat aangepast.

Als de loonbelasting en de premies niet of niet tijdig op aangifte zijn betaald, kan een naheffingsaanslag worden opgelegd, met inbegrip van een boete. Een betaling is tijdig als zij uiterlijk de vijftiende dag na afloop van het aangiftetijdvak bij de Ontvanger is bijgeschreven. Als u via uw bank betaalt, moet u rekening houden met de verwerkingstijd van de betaling en de tijd voor het opsturen van het aangiftebiljet naar de Belastingdienst/Caribisch Nederland.

Hoe het doen van aangifte en het betalen precies in zijn werk gaat, welke uiterste data gelden en wat de gevolgen zijn van te laat aangifte doen, leest u in het Handboek loonbelasting en premies. U ontvangt dit Handboek als u wordt opgenomen als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting en premies.