Estate planning

Als uw huisadviseur willen wij niet alleen uw zakelijke belangen behartigen. Ook uw privéomstandigheden vereisen maatwerk. Samen met u staat Klaver Accountants stil bij estate planning. Wij zien dat als een totaalproces, een structurele regeling van de overgang van vermogens naar de volgende generatie.

Aandachtspunten hierbij zijn onder andere een optimale verzorging van de langstlevende en waarborging van de bedrijfscontinuïteit. We staan uitgebreid stil bij de actualisering van uw testament en treffen maatregelen om de erfbelasting zoveel mogelijk te beperken. Ook op het gebied van erven en schenkingen kunnen wij u uitgebreid adviseren.

Goed op de hoogte

Juist bij estate planning is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de recente wijzigingen in het erfrecht. De specialisten van Klaver Accountants worden voortdurend bijgeschoold op dit gebied om u optimaal van dienst te zijn.