Steeds meer spaargeld wat variabel wordt gehouden

Nederlanders hebben steeds meer spaargeld op een spaarrekening zonder voorwaarden, met variabale rente (kan dagelijks wijzigen) staan. Het spaargeld op spaarrekeningen met een variabele rente is het afgelopen jaar met ruim 20 miljard toegenomen, terwijl het spaargeld op spaardeposito’s, met een vaste rente, juist met bijna 6 miljard is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank (DNB).

Als een spaarder zijn spaargeld voor een bepaalde periode vastzet door een spaardeposito af te sluiten, is de spaarrente meestal hoger dan op een spaarrekening die vrij opneembaar is. Het spaargeld dat Nederlandse spaarders op een deposito met een vaste looptijd zetten, wordt meestal langer vastgezet; per maart 2013 staat hiervan bijna 80% voor meer dan twee jaar vast. Maar desondanks kiezen steeds meer spaarders ervoor om hun spaargeld variabel te houden.

Het is een opmerkelijke ontwikkeling die moeilijk te verklaren valt. Want terwijl de spaarder zijn spaargeld juist vaker variabel houdt, is het juist gunstiger geworden om het spaargeld vast te zetten. Sinds medio 2012 neemt het verschil tussen de spaarrente op vaste deposito’s en vrij opneembare spaarrekeningen steeds meer toe. Eind februari 2013 is de rentevergoeding op deposito’s met vaste looptijd gemiddeld ongeveer 1,7 procentpunt hoger, het grootste verschil in meer dan drie jaar tijd. Toch leidt dit niet tot meer deposito spaarders.

Een verklaring is niet bekend gemaakt. De meest logische uitleg voor het fenomeen is dat de Nederlandse spaarder zijn spaargeld vrij opneembaar wil houden. Of dat nu is om op elk gewenst moment het spaargeld te kunnen consumeren, om het te kunnen gebruiken als aanvulling in een moeilijke financiële periode, of de verwachting dat de spaarrentes van deposito’s met langere rentevaste periodes binnenkort weer zullen stijgen.

Bron: Homefinance.nl